Koulutukset

Omaksi itsekseen kasvamista


Perhekonstellaatio on terapiamuoto, joka auttaa tunnistamaan ja työstämään taakkasiirtymiä, selkeyttämään omaa vastuutaan ja eheyttämään ihmissuhteita - jotta voit rakastaa esteettä ja olla omassa voimassasi.


Tutkimuksen mukaan perhekonstellaation avulla:  

✅ Rakennat vakaampaa ja onnellisempaa elämää tunnistamalla ja purkamalla perheesi tiedostamattomia toimintamalleja, jotka ovat ehkä vaikuttaneet valintoihisi ja tunteisiisi, ja luomalla uusia toimintamalleja ja suhteita, jotka palvelevat todellisia tarpeitasi.    
✅ Luot syvempiä ja merkityksellisempiä ihmissuhteita.  
✅ Vahvistat itseluottamustasi tunnistamalla, mikä on paikkasi elämässä ja miten voit seistä omilla jaloillasi ja kulkea omaa polkuasi.
 
Perhekonstellaation on kehittänyt saksalainen psykoanalyytikko Bert Hellinger (1925-2019). Se on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka tekee näkyväksi kantamamme projektiot, lojaalisuudet ja ihmissuhteisiin liittyvät tunnelataukset.

Menetelmä on ainutlaatuinen ja vaikuttava. Se voi auttaa silloin, kun monet muut terapiamuodot eivät auta, jos ongelmien juuri on systeemisissä dynamiikoissa eli perhehistoriassa.

Menetelmä muistuttaa psykodraamaa, mutta siinä on merkittäviä eroja, erityisesti liittyen Hellingerin oivalluksiin niistä mekanismeista, jotka vaikuttavat ihmissuhteissa.

Yksi keskeisimmistä niistä on kuuluminen - jokainen kuuluu johonkin systeemiin, kukaan ei ole irrallinen ja erillinen. Lähin systeemi on aina oma lapsuuden perhe, sillä kiintymyssuhteet elävät sisällämme aikuisinakin. Heijastamme varhaiset vuorovaikutussuhteet nykyhetkeen tunnistamatta tätä.

Perhekonstellaatiossa ainutlaatuista on myös se, että haemme ratkaisua, joka on paras koko systeemille, ei vain asiakkaalle - ja tämä itseasiassa on parasta myös asiakkaalle, sillä sitä hän sydämessään toivoo. Tuomme siis esille sen rakkauden, joka on ollut piilossa.

Organisaatiokonstellaatio

Työyhteisöissä konstellaation avulla voidaan tukea johtamisen ja kulttuurin kehittämistä. Sen avulla esihenkilöt voivat kehittää suhteitaan alaisiin ja löytää keinoja ratkoa arjessa ilmeneviä ongelmia, ja kaikki työntekijät kehittää toimintaansa ja yhteistyötään. Menetelmä sopii hyvin myös strategisten kysymysten käsittelyyn.

Menetelmä on erityisen hyvä coacheille ja työyhteisöjen kehittäjille, jotka saavat sen avulla kestävämpiä ja vaikuttavampia tuloksia.

Jatkossa organisaatiokonstellaatiokoulutuksia tarjoaa Awaren.

Lue lisää organisaatiokonstellaatiosta täältä: https://www.awaren.fi/ocf

Konstellaatiokoulutukset  

Lue alempaa lisää konstellaatiokoulutuksista.

Lataa itsellesi
Pieni konstellaatio-opas

Maksuton kirjanen konstellaatiosta, sen tekemisestä ja sen vaikuttavuudesta. Saat tiiviin kuvauksen mistä konstellaatiossa on kyse ja miten se voi auttaa ketä tahansa, myös työyhteisöjä.

Kirjanen valottaa myös menetelmän taustalla olevaa ymmärrystä eli mihin menetelmä perustuu. Mukana on esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään konstellaatiota.

Konstellaatiokoulutus

Tutkimukseen perustuvaa koulutusta ja itsetuntemuksen kehitystä

Haluatko oppia ohjaamaan konstellaatioita? Haluatko päästä syvemmälle kuin perinteisessä coachauksessa, työnohjauksessa tai terapiassa on päästy ja tuottaa syvällistä ja merkityksellistä kehitystä?

Haluatko vapautua taakan kantamisen tunteesta, tuntea enemmän itseluottamusta ja nauttia elämästäsi, ihmissuhteistasi ja työstäsi? Tuoda elämääsi selkeyttä? Parantaa ihmissuhteitasi ja kykyäsi luoda hyviä ihmissuhteita? Oletko valmis tekemään töitä itsesi kanssa?  


Monet sanovat, että on elämä ennen konstellaatioita ja sen jälkeen. Konstellaatioiden myötä aukeaa uuden tasoinen ymmärrys oman ja muiden elämän rakentumisesta, ja muutokset sen myötä ovat perustavanlaatuisia. Konstellaatiotyöskentely on tutkitusti tehokas ja ainutlaatuinen itsetuntemuksen, terapian ja ihmisenä kasvun menetelmä*.


* Tutkimus kolmen viikonlopun etäkasvuryhmästä (n=14) syksy 2023: Osallistujat kokivat konstellaationsa hyvin merkityksellisenä, ja 100 % niistä, jotka kokivat haasteita äiti- tai isäsuhteissaan, kokivat merkittävää parannusta ja rakkauden vapautumista. Konstellaatiot auttavat vapautumaan taakan tunteesta ja päästämään irti menneisyydestä.  
Tutkimus kolmen viikonlopun etäkasvuryhmästä (n=33) kevät 2023 ja 100 henkilön kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista: Konstellaatio tuottaa merkityksellisiä oivalluksia ja muutoksia elämään, ja sen on koettu olevan tehokkaampaa kuin perinteinen psykoterapia. Menetelmä täydentää hyvin psykoterapiaa tuomalla syvällistä ymmärrystä perhehistorian merkityksestä nykyhetken tunteisiin, valintoihin ja dynamiikkoihin.

Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™ (PKT)

Kolmivuotinen terapeuttikoulutus lähiryhmässä, joka koostuu ensimmäisen vuoden kasvuryhmästä (omaa terapiaa), toisen vuoden ohjaajakoulutuksesta ja kolmannen vuoden työnohjatusta harjoittelusta.  

Lue lisää täältä: https://ioast.newzenler.com/perhekonstellaatioterapeutti-ioast-pkt-koulutus

Lyhytterapeuttikoulutus

Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT) 30 op

Haluatko opiskella lyhytterapeutiksi? Haluatko päästä syvemmälle kuin pelkässä ratkaisukeskeisyydessä?

Syvällinen lyhytterapeuttikoulutus avaa sinulle uuden uran ihmisläheisenä terapeuttina!

Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT) 30 op

Integratiivinen lyhytterapeuttikoulutus antaa sinulle valmiudet merkitykselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Voit hyödyntää oppimiasi taitoja myös työelämän kehittämistarpeisiin.

Lyhytterapia on tarkoitettu helpon kynnyksen terapiaksi. Se on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan ensisijaiseksi ja helposti lähestyttäväksi hoitomuodoksi.
 
Lue lisää täältä: https://www.ioast.fi/l-sn-olon-ja-systeemisyyden-lyhytterapeuttikoulutus

Upcoming Webinars

There are no results found.

Konstellaatioverkkokurssit

Voit aloittaa kurssit heti. Niihin ei sisälly tiettyyn aikaan olevia onlinetapaamisia, vaan suoritat kurssit omaan tahtiisi.

Konstellaation minikoulutus

Opi perhekonstellaation, organisaatiokonstellaation ja yhteiskunnallisen konstellaatioiden perusteet! 

Tämä minikoulutus antaa sinulle syvällisen ymmärryksen kustakin konstellaation sovellusalueesta. Pääset myös kokemaan konstellaatioita. Palautteiden keskiarvo on 4,9 (asteikolla 1-5).

"Tämä on mielenkiintoista viimeisintä tietoa konstellaatiosta tutkimukseen perustuen. Oma kokemus konstellaatiosta tuntui myös hyvin tärkeältä."

Koulutus sisältää kolme osaa:
1. Perhekonstellaatio
2. Organisaatiokonstellaatio
3. Yhteiskunnalliset ja yhteisölliset konstellaatiot

10 päivää meditaatiota ja konstellaatioita

Läsnäolon, myötätunnon ja viisastumisen tehokurssi

Neljä meditaatiota, neljä konstellaatiota, yksi konstellaatiomainen meditaatio ja yksi syvärentoutus.  

Kymmenen päivän ajan saat jokainen päivä n. 20-30 minuutin harjoituksen. Tämä prosessi on todella syvällinen tutkimusmatka siihen, kuka olet, ja miten voit kehittää myötätuntoasi, rakkauttasi ja läsnäoloasi. Se on 10 päivän mielen ja hermoston puhdistus.  

Harjoitukset jäävät käyttöösi, ja voit milloin vain palata niihin ja tehdä uudestaan sen harjoituksen, jonka koet tarvitsevasi juuri siinä hetkessä. 

Oma voima

Osa Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutusta

3 kuukauden matka siihen kuka todellisuudessa olet

Jokainen voi kasvaa. Jokainen voi nousta uudelle tasolle. Voit nähdä itsesi ja tarinasi uusin silmin.    

Oma voima™ on muuttanut satojen ihmisten elämän. Menemme tarinasi ytimeen: siihen kuka olet. Menemme tarinasi ytimeen eli niihin alitajuisiin suhteisiin, jotka muovaavat sinut.      

Oma voima™ -kurssi tarjoaa mahdollisuuden kohdata näitä sinulle tärkeitä asioita tavalla, joka tukee kasvuasi. Pääset ymmärrystä lisäävien luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla syvälle ihmissuhteittesi ytimeen – ja kasvamaan niistä.    

Pieniä ihmeitä

Osa Konstellaation ohjaaja IOAST™ -koulutusta

Opi ohjaamaan turvallisesti konstellaatioita

Pieniä ihmeitä™ on 14 viikon verkkokoulutus, joka opettaa sinulle 4 turvallista tapaa tehdä konstellaation. Se on minicoach-koulutus, joka nostaa sinut uudelle tasolle coachina, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina tai terapeuttina.  

Pieniä ihmeitä™ -koulutuksessa:  
- opit systeemisen konstellaation perusteet  
- opit käyttämään menetelmää turvallisesti