Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeutti IOAST™
Koulutus 30 op

Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT) 30 op


Syvällinen lyhytterapeuttikoulutus avaa sinulle uuden uran ihmisläheisenä terapeuttina!


Integratiivinen lyhytterapeuttikoulutus antaa sinulle valmiudet merkitykselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Voit hyödyntää oppimiasi taitoja myös työelämän kehittämistarpeisiin.
 

Lyhytterapia on tarkoitettu helpon kynnyksen terapiaksi. Se on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan ensisijaiseksi ja helposti lähestyttäväksi hoitomuodoksi.

Kenelle?

Voit suorittaa koulutuksen oman työn ohessa. Se sopii sote- ja kasvatusalan ammattilaisille, mutta on avoin muillekin terapeuttiurasta kiinnostuneille.

Miksi valita IOASTin lyhytterapeuttikoulutus?

1. Eroaa muista lyhytterapeuttikoulutuksista

Opit ratkaisukeskeisyyden lisäksi työskentelemään taitavasti tunteiden kanssa – viitekehyksinä mindfulness (MBCT), HOT, tunnekeskeinen terapia ja perhekonstellaatio. Pääset syvemmälle kuin vain puheeseen perustuvissa terapioissa.

2. Syvällinen osaaminen

Kouluttajina eri viitekehysten arvostettuja asiantuntijoita. Saat kattavan ja syvällisen koulutuksen, joka perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen.  

3. Jatkokouluttautumisen mahdollisuus

Voit osallistua IOASTin jatkokoulutuksiin ja syventää merkittävästi osaamistasi ja kykyäsi auttaa asiakkaitasi. Koulutuksemme tarjoaa jatkuvia oppimismahdollisuuksia ja ammatillista kehittymistä.  

4. Erotut muista lyhytterapeuteista

Osaamisesi tulee olemaan vaikuttavaa ja ainutlaatuista, mikä voi nostaa myös ansaitsemaasi palkkiota. Koulutuksemme antaa sinulle kilpailuedun muihin verrattuna terapeuttimarkkinoilla.  

5. Saat tukea myös valmiina terapeuttina

IOAST tukee asiakashankintaasi ja tarjoaa jatkuvaa kehittymisen tukea. Et jää yksin, vaan saat jatkuvaa ohjausta ja tukea ammatillisessa kehityksessäsi.


Lue lisää terapeuttiurasta: https://www.ioast.fi/ura-terapeuttina

Koulutuksen esittely

Koulutus on integratiivinen ja painottaa läsnäolon, HOT:n, tunnekeskeisen ja systeemisyyden viitekehyksiä ja menetelmiä ratkaisukeskeisyyden lisäksi. Tämä tekee koulutuksesta ainutlaatuisen ja antaa sinulle tärkeää kokemusta tunteiden kanssa työskentelemisestä.

Koulutus nojaa viimeisimpään tutkimustietoon ja ihmistä lähestytään kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon myös liikunnan, taideilmaisun ja ravinnon merkitykset ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveyden ongelmien hoidossa.

Koulutus on ammatillinen jatkokoulutus, mutta myös kasvuprosessi, jossa osallistujat omakohtaisesti työstävät omia kysymyksiään, lisäävät tiedollista osaamistaan ihmisen psyykestä, kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä sekä harjoittelevat terapeuttista työskentelyä harjoitusasiakkaiden kanssa työnohjauksessa. Osallistujia kannustetaan kehittämään omaa hyvinvointiaan myös liikunnan ja ravintotottumusten kehittämisen myötä. 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa yleisimmät mielenterveyden haasteet ja häiriöt ja miten soveltaa lyhytterapeuttisia menetelmiä niiden hoitamiseen ja kuntouttamiseen
• osaa lyhytterapeuttisen terapiaprosessin vaiheet ja kykenee soveltamaan sitä asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla
• kykenee käyttämään ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia lyhytterapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
• kykenee hyödyntämään HOT-terapian menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään tunnekeskeisen yksilöterapian menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään läsnäolon ja mindfulnessin menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään nykyhetken suhteiden työstämiseen soveltuvia konstellaatiomenetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee tukemaan asiakasta aikaansaamaan positiivinen ja terveellinen elämänmuutos
• osaa arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta sekä tunnistaa, milloin asiakas tulisi ohjata psykoterapeuttiseen terapiaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta ja se on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu seuraavista osista:

• 22 päivää, joista 18 on koulutuspäiviä sekä etänä että lähiopetuksessa ja 4 verkkokurssipäiviä.
• Pienryhmätyönohjausta 3 x 2 tuntia (lisäksi työnohjauksia opetuspäivien aikana).
• Vertaisryhmätapaamisia 14 x 2 tuntia.
• Harjoitusasiakastyötä on 100 tuntia.
• Kirjallisuuden lukemista, välityöskentelyjä ja tehtäviä sekä lopputyöt.

Koulutusohjelma

1. Lyhytterapeuttinen tavoitteellinen työskentely; Mielenterveyden haasteet ja niiden hoitaminen; Tutkimukseen perustuva terapia; Liikunta ja ravinto; Mindfulness (alkaa MBCT-verkkokurssi)
  Toteutus: 2 päivää (etä) 10.-11.10.2024
2. Lyhytterapeuttisen työskentelyn vaiheet ja menetelmät: tilannekartoitus, muutosvalmius ja sen vahvistaminen (alkaa HOT-verkkokurssi).
  Toteutus: 1 päivää (etä) 8.11.2024
3. Ratkaisukeskeisyys somaattisella ymmärryksellä ja mindfulness. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Mindfulness ja läsnäolon taidon opettaminen asiakkaille terapeuttisena menetelmänä.
  Toteutus: verkkokurssi ja 2 päivää (lähi) 12.-13.12.2024
4. Työskentelyä ja hoitomenetelmiä kognitiivisen käyttäytymistieteen ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) puitteissa.
  Toteutus: verkkokurssi ja 2 päivää (etä) 23.-24.1.2025
5. Tunnekeskeisen työskentelyn terapeuttiset menetelmät.
  Toteutus: 2 päivää (lähi) 27.-28.2.2025
6. Perhekonstellaatio ja systeeminen työskentely.
  Toteutus: 2 päivää (lähi) 3.-4.4.2025
7. Nykyhetken suhteiden konstellaatiot.
  Toteutus: 2 päivää (etä) 8.-9.5.2025
8. Terapeuttisen kohtaamisen ja työskentelyn harjoittelu.
  Toteutus: 2 päivää (lähi) 5.-6.6.2025
9. Terapeuttisen kohtaamisen ja työskentelyn harjoittelu.
  Toteutus: 2 päivää (etä) 4.-5.9.2025
10. Ammatillinen kehittyminen ja eettisyys sekä koulutuksen päättäminen.
  Toteutus: 1 päivä (etä) 9.1.2026

Koulutuspaikka on pääkaupunkiseudulla. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Etätapahtumat toteutetaan Zoomissa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3950 euroa + alv. Varausmaksu on 300 euroa (241,94 € + alv). Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, opetuksessa esitettävän materiaalin (ei kirjallisuus) ja verkkokurssit sekä koulutukseen kuuluvan työnohjauksen.

Hakeminen koulutukseen

👉 Hae koulutukseen täältä: https://www.ioast.fi/courses/ckrwyyun

Peruutusehdot

- koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan
- viimeistään 90 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: koko hinta palautetaan (paitsi varausmaksu)
- viimeistään 60 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: 50 % hinnasta palautetaan (paitsi varausmaksu)
- tämän jälkeen maksettuja kurssimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole ylivoimainen este (lääkärintodistuksella vahvistettu tapaturma tai äkillinen sairaus). 


Koulutuksessa käytettävät viitekehykset ja menetelmät

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (engl. cognitive behavioral therapy, lyhenne CBT) on psykoterapiamuoto, joka perustuu oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen ja keskittyy pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan, miten ihminen käyttäytyy tai menettelee eri tilanteissa ratkaistakseen ongelmiaan ja tarvittaessa hänelle opetetaan elämänlaadun kannalta toimivampia ja käyttökelpoisempia tapoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia aloitetaan aina käyttäytymisanalyysilla tai asiakkaan tilanteen käsitteellistämisellä. Tämä voi johtaa huomaamaan, että asiakkaalta puuttuu sosiaalisia valmiuksia, että hänellä on itseänsä tai muiden kannalta epäedullisia tai tuhoisia ongelmanratkaisu- tai suhtautumistapoja, ”noidankehiä”, joihin hän on juuttunut. Peruslähtökohta on se, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja jokaisen hoidon täytyy sen vuoksi perustua yksilölliseen käyttäytymisanalyysiin. (Tuomisto, Lappalainen, 2012)

Hyväksymis- ja käyttäytymisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), tunnetaan myös englanninkielisellä lyhenteellä ACT (Acceptance and Commitment Therapy), on käyttäytymisterapian muoto, joka korostaa hyväksymistä, tietoisuutta ja omien arvojen mukaista toimintaa. HOT:n päämääränä on auttaa ihmisiä elämään rikasta ja merkityksellistä elämää, samalla kun he oppivat hyväksymään ne henkilökohtaiset ja väistämättömät kärsimykset, joita elämään kuuluu.

HOT edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja myös Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä (yli sata julkaistua vaikuttavuustutkimusta).

HOT on erityisen hyödyllinen ihmisille, jotka kärsivät esimerkiksi kroonisesta kivusta, ahdistuksesta, masennuksesta ja stressistä. Sen tavoitteena on auttaa henkilöitä vähentämään kärsimystä ei niinkään poistamalla kivuliaita kokemuksia, vaan opettamalla suhtautumaan niihin joustavammin ja toimimaan elämässä itselle merkityksellisellä tavalla.

Työskentelyssä on kaksi päämäärää: ensinnäkin auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tämän tavoitteen tukemiseksi käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.

Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Näitä taitoja kutsutaan tietoisuustaidoiksi (”mindfulness”). Tietoisuustaidot auttavat keskittymään nykyhetkeen avoimesti ja sallivasti. Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee. (Arto Pietikäinen)

HOT:ssä keskitytään kuuteen keskeiseen prosessiin:
• Kognitiivinen defuusio: Oppia tarkastelemaan ajatuksia vain ajatuksina, ei tosiasioina, mikä vähentää niiden vaikutusvaltaa.
• Hyväksyntä: Aktiivinen avoimuus ja suostuminen kohtaamaan kivuliaat tunteet ilman niiden välttämistä tai torjumista.
• Läsnäolo: Kyky pysyä tietoisesti ja avoimesti hetkessä, huomion suuntaamisella nykyhetken kokemukseen.
• Itse asiassa pysyminen: Tarkastelemaan itseä osana kokemusta ilman yli-identifioitumista "minä"-käsityksiin.
• Arvot: Selkeyttäminen, mitä todella pidetään tärkeänä ja merkityksellisenä elämässä.
• Sitoutunut toiminta: Toiminta, joka on linjassa valittujen arvojen kanssa, myös vaikeissa olosuhteissa.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

MBCT, eli Mindfulness-Based Cognitive Therapy, on terapiamuoto, joka yhdistää kognitiivisen terapian tekniikoita ja mindfulness-harjoituksia. Se on kehitetty erityisesti toistuvan masennuksen ehkäisemiseen ja hoitoon. MBCT:n päämääränä on opettaa ihmisille taitoja, joilla he voivat tunnistaa ja käsitellä varhaisia masennuksen oireita, jotta uusi masennusjakso voidaan estää tai sen vaikutuksia lievittää.

Mindfulness, tai tietoinen läsnäolo, on keskeinen osa MBCT:tä. Se tarkoittaa tietoista tarkkaavaisuutta hetkessä tapahtuviin asioihin ilman arvostelua. MBCT:ssä osallistujat harjoittelevat mindfulnessia meditaation, hengitysharjoitusten ja muiden tehtävien kautta, jotka auttavat kehittämään tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja kehon tuntemuksista.

MBCT on osoittautunut tehokkaaksi erityisesti niille, jotka ovat kärsineet toistuvasta masennuksesta, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden mielenterveyden häiriöiden, kuten ahdistuksen, hoitoon. Terapiaa tarjotaan usein ryhmämuodossa, mutta sitä voidaan soveltaa myös yksilöterapiana.

Tunnekeskeinen yksilöterapia (EFIT)

EFIT, eli Emotionally Focused Individual Therapy, on yksilöterapian muoto, joka perustuu tunnekeskeisen terapian (Emotionally-Focused Therapy, EFT) periaatteisiin. Tunteisiin keskittyvä terapia (EFT) on humanistinen, näyttöön perustuva lähestymistapa psykoterapiaan, joka perustuu ensisijaisesti kiintymyssuhdeteoriaan ja jonka tarkoituksena on helpottaa turvallisen ja elinvoimaisen yhteyden luomista itseensä ja muihin. EFT:n juuret ovat tunne- ja kiintymyssuhdeteoriassa, ja se auttaa asiakkaita tunnistamaan ja muuttamaan ahdistusta aiheuttavat negatiiviset prosessointi- ja vuorovaikutusmallit.

EFIT:n ydintä on kunnioittaa tunteen viisautta, jokaisen yksilöllistä kokemusta, joka on aina ymmärrettävä, kun se sijoitetaan (alkuperäiseen) kontekstiin kasvuhistoriassa. Tunne organisoi ihmisen sisäistä maailmaa: ydinkokemusta itsestä, toisista ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Tunteen kautta tapahtuu myös muutos eli korjaavat tunnekokemukset, jotka rakentavat myönteistä minäkäsitystä ja turvallisempaa kiintymyssuhdetta itseen ja toisiin.

EFIT tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan auttaa yksilöitä kohtaamaan erilaisia haasteita kuten ahdistusta, masennusta ja parisuhdeongelmia.

Perhekonstellaatio

Perhekonstellaatio, joka tunnetaan myös nimellä systeeminen konstellaatio, on terapeuttinen menetelmä, jonka kehitti saksalainen terapeutti Bert Hellinger. Menetelmä perustuu ajatukseen, että perheen ja suvun historian traumaattiset tapahtumat voivat vaikuttaa nykyisten sukupolvien hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Perhekonstellaatio on suosittu erityisesti systeemisen perheterapian piirissä ja sitä käytetään laajalti eri puolilla maailmaa sekä ryhmässä että yksilöterapian muodossa.

Menetelmän perusidea on seuraava:

• Konstellaatiosessio: Terapia järjestetään yleensä ryhmässä, jossa osallistujat toimivat eri perheenjäsenten "edustajina". Terapeutti pyytää asiakasta valitsemaan ryhmästä henkilöt edustamaan itseään ja eri perheenjäseniään tai muita merkittäviä henkilöitä heidän elämässään.
• Sijoittuminen ja liike: Valitut edustajat asetetaan fyysisesti tiettyihin suhteisiin toisiinsa nähden. Tämä järjestely heijastaa perheen dynamiikkaa ja suhteiden laatua. Edustajat saattavat liikkua prosessin aikana, mikä ilmentää muutoksia suhteiden dynamiikassa.
• Tunnekokemukset ja oivallukset: Edustajat voivat kokea voimakkaita tunteita tai saada oivalluksia siitä, mitä perheenjäsenet ovat mahdollisesti kokeneet. Tämä auttaa paljastamaan ja käsittelemään piilossa olevia tunteita ja lojaalisuuksia perheessä.

Perhekonstellaatio pyrkii paljastamaan ja käsittelemään alitajuisia siteitä ja taakkoja, jotka voivat vaikuttaa henkilön nykyelämään. Menetelmän tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään perheensä vaikutusta omaan käyttäytymiseensä ja tunne-elämäänsä, ja siten mahdollistaa terapeuttinen muutos ja henkilökohtainen kasvu.

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapeuttinen lähestymistapa, joka keskittyy asiakkaiden nykyisiin voimavaroihin ja tulevaisuuden toiveisiin pikemminkin kuin menneisyyden ongelmiin tai diagnooseihin. Se perustuu ajatukseen, että asiakkailla on jo olemassa tarvittavat resurssit ja kyvyt ratkaista ongelmansa, ja terapeutin tehtävä on auttaa asiakkaita tunnistamaan ja hyödyntämään näitä voimavaroja.

Ratkaisukeskeisen terapian pääperiaatteita ovat:

• Tulevaisuus- ja tavoiteorientoituneisuus: Terapia keskittyy siihen, mitä asiakas haluaa saavuttaa tulevaisuudessa, ei siihen, mikä on mennyt vikaan menneisyydessä.
• Poikkeusten hyödyntäminen: Terapeutti auttaa asiakasta tunnistamaan aikoja ja tilanteita, jolloin ongelma ei ollut läsnä tai oli vähemmän voimakas, jotta voidaan löytää ratkaisuja ja strategioita, jotka ovat jo osa asiakkaan elämää.
• Voimavarakeskeisyys: Korostetaan asiakkaan omia resursseja, taitoja ja vahvuuksia ratkaisujen löytämiseksi.
• Lyhytterapeuttisuus: Usein terapia sisältää vain muutaman istunnon, koska painopiste on konkreettisissa ja nopeasti saavutettavissa olevissa muutoksissa.
• Skaalakysymykset: Käytetään arvioimaan asiakkaan tuntemuksia, näkemyksiä tai edistymistä tietyllä asteikolla, esimerkiksi 1–10, mikä auttaa asiakasta visualisoimaan tilanteensa ja edistymisensä.

Ratkaisukeskeinen terapia on sovellettavissa monenlaisiin tilanteisiin, kuten perheterapiaan, koulutilanteisiin ja työpaikkojen konfliktien hallintaan. Se on osoittautunut tehokkaaksi muun muassa masennuksen, ahdistuksen, perheongelmien ja muiden henkilökohtaisten ja sosiaalisten haasteiden käsittelyssä. Tämän terapiamuodon avulla asiakkaat oppivat näkemään mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka voivat nopeasti parantaa heidän elämänlaatuaan.

KOULUTTAJAT

Vastuukouluttaja on TkT Jani Roman. Hän on perhekonstellaation ja mindfulnessin pioneereja Suomessa. Hän on käynyt seitsenvuotisen psykodraamaohjaajakoulutuksen, ja opiskellut perhekonstellaatiota sen kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa sekä useita vuosia saksalaisen psykoterapeutin Svagito Liebermeisterin opissa. Jani on opettanut konstellaatiomenetelmän käyttöä vuodesta 2016. Jani vastaa mindfulnessin ja perhekonstellaation koulutusosuuksista. 

Janna Meunier on psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Hänen viitekehyksinään ovat erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä myötätuntokeskeinen terapia. Janna vastaa kognitiivisen käyttäytymisterapian ja HOT:n koulutusosuuksista.

Maarit Vänskä on teologian maisteri (uskontopsykologia), psykoanalyyttinen aikuisten erityistason yksilöpsykoterapeutti (ET, Valvira, Kela), perheterapeutti ja pätevöitynyt tunnekeskeinen yksilö- (EFIT) ja pariterapeutti (EFCT, ICEEFT). Hän on myös työnohjaaja (STOry) ja tunnekeskeinen työnohjaaja (koulutuksessa). Maarit työskentelee yksityisvastaanotollansa Etu-Töölössä yksilöiden, parien ja työnohjattavien kanssa. Maarit vastaa tunnekeskeisen terapiatyöskentelyn koulutusosuuksista.

FT Mariel Mansoniemi on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti psykoterapeuttisin valmiuksin, Somatic Experiening -terapeutti ja perhekonstellaatioterapeutti. Hän on myös kouluttautunut seksuaalineuvojaksi. Mariel vastaa ratkaisukeskeisten menetelmien koulutusosuudesta ja harjoitusohjausten valvonnasta.