Tiedostamisen ja systeemisten terapioiden instituutti
Tutkimukseen perustuvaa läsnäolon ja systeemisten terapioiden koulutusta ja terapiaa.

Kasva viisauteen.Vapaudu rakastamaan.Ole läsnä.

Tervetuloa IOASTin sivuille

Näiltä sivuilta löydät koulutuksemme, kurssimme, webinaarimme, tutkimusprojektimme, blogitekstimme ja kalenterimme sekä paljon maksutonta materiaalia.

Toimintamme tarkoitus on edistää ihmisten välisiä hyviä suhteita, läsnäolon taitoa ja tiedostavampaa elämää. Haluamme siten olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta.

IOASTin toiminta perustuu tutkimustietoon ja syvälliseen kokemukseen 30 vuoden ajalta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kasvamaan!

Jani Roman
TkT (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, MQ, psyko- ja sosiodraaman TRO, perhe- ja organisaatiokonstellaation ohjaaja ja kouluttaja, terapeutti, mindfulnessohjaaja ja -kouluttaja 

PS. Alempaa löydät tietoa kursseista, koulutuksista ja paljon maksutonta materiaalia, kuten videoita ja artikkeleita.

> Katso ja tykkää IOASTin Facebook-sivua

> Liity Telegram-kanavallemme ja saa ajankohtaisin tieto

> Katso ja tykkää IOASTin Youtube-kanava

> Katso Kalenteri, jossa on tulevat tapahtumat

Haluatko sähköpostilistallemme? Pääset parhaiten esimerkiksi tilaamalla itsellesi Pienen konstellaatio-oppaan.

Yli 10.000 osallistujaa, paljon maksutonta materiaalia, useita webinaareja vuodessa, ajankohtaisia live-online kursseja ja tilaisuuksia, useita jatkuvasti saatavilla olevaa verkkokurssia ja kaksi pitkää koulutusohjelmaa sekä tutkimusta konstellaatiosta.

Ajankohtaista

Upcoming Webinars

There are no results found.

Koulutukset

Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™ 40 op
Kolmen vuoden terapeuttikoulutus.
Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2024.

Henkilökohtaista kasvua ja jatkaessasi toiselle vuodelle perhekonstellaatioterapeutiksi kasvua. Voit valmistua Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™:ksi.

Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT) 30 op
1,5 vuoden koulutus alkaa 10.10.2024

Integratiivinen lyhytterapeuttikoulutus antaa sinulle valmiudet merkitykselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Voit hyödyntää oppimiasi taitoja myös työelämän kehittämistarpeisiin.

Työtä, joka vaikuttaa yli sukupolvien.

Perhe- ja organisaatiokonstellaation uranuurtaja Suomessa.

Systemaattista työtä systeemisyyden äärellä - jotta voimme ymmärtää ja tukea ihmistä.

  • Tutkimusta konstellaatiosta
  • 30 vuoden kokemus systeemisistä terapioista
  • Kansainväliset yhteydet
  • Kokemus tuhansista terapiaprosesseista

Mindfulnessin pioneerejä Suomessa.

Läsnäolo on monen onnistuneen terapian ytimessä.

  • Yli 25 vuoden kokemus
  • Mindfulnessin ja perhekonstellaation yhdistäminen
  • Meditaation yhdistäminen terapioihin


Ymmärrystä alitajuisista dynamiikoista ja menneisyyden taakkoista vapautumisesta

Perustin IOASTin pohjautuen 30-vuotiseen tutkimustyöhön, terapia- ja meditaatiokokemukseen sekä organisaatioiden kehittämisen kokemukseen. Kaikki nämä ovat nivoutuneet yhteen ja tukevat toinen toisiaan, sillä kyse on ihmisestä ja siitä mikä häntä ohjaa niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä.

Teemme systemaattista tutkimustyötä konstellaatiosta ja sen käytöstä terapiassa, sen vaikutusmekanismeista sekä sen hyödyntämisestä organisaatioiden kehittämisessä. Tavoitteenamme on tukea paranemisen ja kasvun prosessia yhä paremmin. Haluamme ymmärtää syvemmin mekanismeja, jotka vaikuttavat ihmisen kykyyn olla läsnä, kokea turvallisuutta ja kyetä luomaan uutta, sekä ymmärtää syvemmin alitajuisia dynamiikoita, jotka pitävät meitä otteessaan ja estävät vapauttamasta kykyjämme ja rakkauttamme. Haluamme myös kehittää keinoja kohdata nämä esteet ja vapautua niistä, jotta voimme kokea elämässämme merkityksellisyyttä, täyttymystä, yhteyttä, rakkautta ja vapautta.


Käytämme erityisesti perhekonstellaatiota ja tutkimme sen vaikutusmekanismeja, jotta voimme edistää sen terapeuttista käyttöä yhä tehokkaammin. Lisäksi syvennämme ymmärrystä läsnäolosta, itsensä kohtaamisesta meditaatiolla ja siitä, miten
meditaatiota voidaan käyttää menneisyyden haavojen parantamiseen ja uusien sisäisten rakenteiden luomiseen.

👉 Osallistuessasi kursseillemme, koulutuksiimme ja prosesseihimme, saat hyödyn vuosikymmenien aikana syntyneestä kokemuksesta ja osaamisesta. Kliininen kokemus, eli monien terapiaprosessien ohjaaminen, on tärkeä perusta. Erityistä on kuitenkin systemaattinen tutkimustyömme, joka haastaa kehittämään niin toimintamalleja kuin taustateorioita. Se tuo sinulle ainutlaatuista hyötyä. Saat kasvullesi tukea, johon voit luottaa. 

Katso video lapsuuden kehityksellisestä traumasta ja perhekonstellaation tutkimuksen tuloksista.

Lapsuuden kehityksellinen trauma ja ylisukupolvinen trauma
 

Vaikka traumoja on tutkittu runsaasti, lapsuuden kehityksellistä traumaa on vasta hiljattain alettu tunnistaa ja syvemmin ymmärtää. Kun lapsi kokee emotionaalista yksinjäämistä, hän kehittää selviytymismekanismeja, kuten epäaitoja minuuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi miellyttämisen pyrkimyksenä. Ytimessä on ”alitajuinen arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunne. Usein ihminen ei ole täysin tietoinen näistä tunteista, koska niiden tunnistaminen on niin kivuliasta. Kaikki ihmiset kantavat kehityksellisestä traumasta aiheutuvia jälkiä tavalla tai toisella.” (Juha Klaavu, 2023).

Aikuisena kehityksellinen trauma näkyy ihmissuhteissa mm. vaikeutena luottaa kumppaniin, läheisyyden ja intiimiyden pelkona sekä liiallisena takertuvuutena tai välttämisenä. (Saara Salo, YLE, 14.11.2020)

Kehityksellinen trauma ja ylisukupolviset traumat nivoutuvat yhteen. Perheessä koetut menetykset, vaikeat uhkaavat tilanteet ja esimerkiksi syvä köyhyys, näkyvät seuraavien sukupolvien tunnetaakoissa. Perhekonstellaatio on menetelmä, jolla näitä usein tiedostamattomia dynamiikoita voidaan tehdä näkyviksi, kohdata niitä ja vapautua niistä. Näiden työstäminen vaikuttaa myös henkilökohtaisen kehityksellisen trauman paranemiseen, sillä ihminen voi silloin eheyttää keskeisiä kiintymyssuhteitaan eli suhteitaan vanhempiinsa – ja kokea uudenlaista hyväksyntää ja turvallisuutta.

Mitä perhekonstellaatio on?

Perhekonstellaatio on terapeuttinen menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi ja ymmärretyiksi perheestä tulevat dynamiikat ja taakkasiirtymät ja niiden heijastaminen nykyhetkeen ja oman elämän ihmisiin.  

Menetelmä voi auttaa vapautumaan menneisyyden taakoista ja luomaan tasapainoisempia ihmissuhteita.

Konstellaatio on kuitenkin enemmän kuin vain menetelmä, ja keskeistä on ymmärrys ihmisen omantunnon vaikutuksesta ja miten ihmiset ovat sidoksissa toisiinsa ylisukupolvisesti.

Konstellaatiotyöskentelyn on kehittänyt saksalainen psykoanalyytikko Bert Hellinger (1925-2019).  

Lue lisää… 

Mitä meditaatio on?

Tässä yhteydessä puhumme erityisesti mindfulnessmeditaatiosta. Siinä tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta ja hyväksyvää havainnointia nykyhetkessä ilman tuomitsemista tai reagointia. Mindfulness auttaa keskittymään hetkeen ja havainnoimaan tunteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja ympäristöä avoimesti ja hyväksyvästi.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness-meditaatiolla voi olla monia myönteisiä vaikutuksia, kuten stressin lievittäminen, ahdistuksen ja masennuksen vähentäminen, keskittymiskyvyn parantaminen ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen. Se voi myös auttaa kehittämään paremman itsetuntemuksen ja empatiakyvyn.

Mindfulness-meditaatiosta on saatu hyviä tuloksia mm. masennuksen hoitoon.

Materiaalia katsottavaksi ja ladattavaksi
IOASTin Youtube-kanava:
> Katso ja seuraa myös IOASTin Youtube-kanavaa

Pieni konstellaatio-opas

Maksuton kirjanen konstellaatiosta, sen tekemisestä ja sen vaikuttavuudesta. Saat tiiviin kuvauksen mistä konstellaatiossa on kyse ja miten se voi auttaa ketä tahansa, myös työyhteisöjä.

Kirjanen valottaa myös menetelmän taustalla olevaa ymmärrystä eli mihin menetelmä perustuu. Mukana on esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään konstellaatiota.

Katso Paranemisen anatomia -videosarja!

Maksuton huima kahden videon sarja mielen haavojen parantamisesta ja ihmisenä kasvusta. Videot ovat saaneet paljon positiivista palautetta niin psykoterapeuteilta kuin maallikoilta.

Katso Sielun ratkaisut -konstellaatio!
Kokonainen konstellaatio

Nyt ensimmäistä kertaa voit nähdä kokonaisen perhekonstellaation. Katso alta klikkaamalla sen esittelyvideo, ja sen jälkeen koko video.

Katso konstellaatioilta Ukraina-Venäjä-tilanteesta

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2 järjestin viikottaisia webinaari-iltoja, ja 9.3 pidimme konstellaatioillan, joka tarjosi mahdollisuuden myös työstää omaa suhdetta tähän tilanteeseen.  Konstellaatioilta koettiin hyvin positiivisena, ja osa sanoi, että se auttoi jäsentämään omaa paikkaansa maailmassa.

Katso video
Työyhteisöjen näkymättömien dynamiikkojen ymmärtäminen organisaatiokonstellaation avulla

Mistä organisaatiokulttuuri rakentuu? Mitä ovat näkymättömät dynamiikat työyhteisöissä? Miten ihmisten väliset alitajuiset suhteet vaikuttavat työyhteisön suorituskykyyn? Miten konstellaation avulla näitä voidaan paremmin ymmärtää ja kehittää?

Katso video:
Ihmisen potentiaalin vapauttaminen meditaatiolla, psykedeeleillä ja konstellaatiolla

Meditaatio, psykedeelit ja konstellaatio voivat täydentää toisiaan potentiaalimme vapauttamisessa. Katso video!

Lataa tutkimusraportti
3:n viikonlopun etäkasvuryhmä perhekonstellaation keinoin

Ensimmäinen perhekonstellaation tutkimuksen osatutkimuksen raportti! Lue miten perhekonstellaatio on koettu ja miten sitä on verrattu psykoterapiaan.

Lataa itsellesi maksuton ihmisenä kasvun opas

Ajankohtaiseen psykologiseen tietoon ja kliiniseen terapiakokemukseen perustuva opas siitä, miten kasvaa ihmisenä.

Oppaan kirjoittaja Tri Jani Roman on perhekonstellaation, mindfulnessin ja dialogisuuden pioneereja Suomessa.  

Kirjoja

Systeeminen konstellaatio 
Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat  
Jani Roman

Konstellaation perusteos, joka selittää teorian ja konstellaatioiden tekemisen.

Parantava voima 
Elämä rakastaa jokaista lastaan  
Jani Roman

Pohdiskeleva, jopa runollinen teos ihmisyyden ja elämän mysteeristä.


 "Kiitos viestistä ja kaikesta materiaalista, mitä olet lähettänyt. Se on hyvin mielenkiintoista. Yrityksenne on aivan huikea. Minulle tulee paljon tarjontaa eri maista. Te olette kärkipaikalla, luotettava ja osaava sekä monipuolinen ihmisen auttaja." 

 "Olen saanut todella paljon apua itselleni ja uskon että myös sukulinjassa tapahtuu muutosta, joka on odottanut jo pitkään." 

 "Olen kuunnellut meditaatioita ja maksuttomia webinaareja. Saan vahvistusta itselleni olla juuri riittävän hyvä omana itsenäni. Ymmärrän paremmin sen, että kaikkeen en voi itse vaikuttaa, mikä olen. Saan hetkistä rauhaa ja sisäistä valoa. Olen pyrkinyt puhumaan oppimaani muutamille läheisilleni. Nyt kesäaikaan on hyvä antaa merituulen vapauttaa ajatuksia ja palata taas syksyllä lähemmäs näitä hetkiä, joita olet tarjonnut. Lämmin kiitos työstäsi.

 "Olen saanut valtavan paljon enemmän kuin osasin odottaa! 🤗 Jo pelkkä lempeä puheesi antaa sellaista hyväksyntää, mistä välillä ihan liikuttuu. Kiitos, kiitos, kiitos. 🙏

Nämä kurssit tukee kyllä hyvin terapiaprosessia. En usko, että olisin pelkän juttelun kautta päässyt näin syvälle sisimpään, niin lyhyessä ajassa. Nöyrät kiitokset!

 "Olen saanut toivoa!

Aiemmin olen jo ymmärtänyt että ihan kaikki ei olekaan minusta, tai meistä johtuvaa, vaan todellakin jo sukupolvien takaa, polvesta polveen periytyvää. ”Isien pahat teot aina kolmanteen ja neljänteen polveen”.  Tämän nämä luentosi hyvin selkeällä tavalla ja perustellusti tekivät näkyväksi ja ymmärrykseen käyväksi. Yksittäiset teoriat laidasta laitaan, punoutuivatkin kokonaisuudeksi. Löytyi se psykologian ja sielunhoidon yhdistävä puuttuva palanen, ilman turhaa ristiriitaa oppikysymyksistä. Jumalakin sai olla. Silkkaa armoa ja lepoa. Ja konstellaatiossa vielä konkretian tasolla kokemus, jokin muuttui. Jokin oleellinen sai tässä ilmapiirissä tulla näkyväksi ja todeksi ihan ensimmäistä kertaa.

Kiitos.

 "Minun elämääni on kauttasi saamillani perhekonstellaatioilla ja webinaareillasi ollut valtava merkitys.

Koronan ja sen myötä tulleiden vaikeiden tunteitten kanssa eläminen helpottui huomattavasti pitämiesi viikottaisten nettitapaamisten ansiosta. Tunsi ettei jäänyt yksin.

Oman perhekonstellaation tekeminen vapautti minut jatkuvalta sukuun liittyvien suhdeongelmien vatvomiselta. Vaikkeivat sisarussuhteeni ole kovin paljon lähentyneet ne ovat muuttuneet kuitenkin hyväntahtoisiksi ja minulla on nyt ymmärrys ja hyväksyntä siitä miksi ne eivät ole läheiset. Ja mikä tärkeintä tunnen nyt konstellaatioiden ansiosta, että edesmenneet isäni ja äitini rakastavat minua ja minun hyvinvointini on heille tärkeä.

Kaiken kaikkiaan olet toiminnallasi antanut vahvaa uskoa siihen että ihmisten kasvu ja parempi yhteys toisiinsa on mahdollista ja välttämätöntä paremman elämän/maailman saavuttamiseksi.

Olen valtavan kiitollinen sinulle kaikesta mitä olen kauttasi saanut, toimit aina rakkaudesta käsin ja silloinhan asiat menevät aina oikeaan suuntaan.

 "Olin yhdessä sinun konstellaatiossa zoomissa. Se toimii etänäkin! Kiitos mahdollisuudesta kokea sinun ohjaama konstellaatio.

 "Olet superhyvä ohjaamaan mindfullness-meditaatioita. KIITOS NIISTÄ! Toimivat hyvin myös etänä verkon kautta.
Osallistuin n. 4 vuotta sitten Oma Voima kurssille, joka oli minulle siinä tilanteessa ja siinä maailmassa oikein hyvä juttu avioeron jälkeen lasten lentäessä pois pesästä. Työstin mm. Suhteita vanhempiini virtuaalikonstellaation avulla.

 "ISO KIITOS virkistävistä webinaareistasi ja meditaatioistasi, jotka ovat olleet minulle jaksamisen ja hyvän olon keitaita täällä kaukana!

 "Tunteiden toiminnan käsittely on ollut vaikuttavaa. Sitä haluan vielä jatkaa paljon.  Kehotietoisuus on avannut ja vahvistanut hyväksymistä. En enää väheksy ja mitätöi kehoani yhtä paljon ja välillä jopa viihdyn ja nautin kehoni toiminnasta. Tämä on tuonut uusia kokemuksia, että keho on elämässä ankkuri.

IOAST Institute of Awareness and Systemic Therapies
Corein Oy, y-tunnus 1800293-6
Enbackankatu 2, 10300 Karjaa
Yhteys: jani.roman@ioast.fi