Institute of Awareness and Systemic Therapies IOAST

Tutkimukseen perustuvaa läsnäolon ja systeemisten terapioiden koulutusta ja terapiaa.

Instituutin tehtävä on tarjota koulutusta perustuen erityisesti perhekonstellaatioon ja Loving Grounded Awarenessiin (mindfulness). Instituutti toteuttaa myös systeemisiin terapioihin ja meditaatioon liittyvää tutkimusta.

Toimintamme tarkoitus on edistää ihmisten välisiä hyviä suhteita, läsnäolon taitoa ja tiedostavampaa elämää. Haluamme siten olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta.

Taustalla on instituutin perustajan Jani Romanin lähes 30 kokemus systeemisistä terapioista (psykodraama) ja 20 vuoden kokemus perhekonstellaatioista sekä yli 25 vuoden kokemus meditaatiosta.

IOAST tutkii perhekonstellaatiota

Terapiatutkimuksessa selvitetään perhekonstellaation vaikuttavuutta ja käyttöä terapiana ja terapiassa sekä systeemisen ymmärryksen tuomia kehitysmahdollisuuksia yleisesti (psyko)terapiaan. Tutkimuksessa haetaan myös ymmärrystä siitä, miten perhekonstellaation vaikuttavuutta voidaan kehittää tunnistamalla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemaan terapiaprosessiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin.

Orgnisaatiokonstellaation tutkimusta toteutin vuosina 2009-2021 n. 20 organisaation kanssa koskien organisaatiokulttuuria, ongelmien tunnistamista, yhteistyön ja johtamisen kehittämistä (ks. Työsuojelurahaston sivut). Terapiatutkimus perhekonstellaatiosta alkoi syksyllä 2022 ja ensimmäiset tutkimusryhmät käynnistyivät tammikuussa 2023, joista osa on jo kokonaan toteutettu (tutkimukseen on osallistunut tällä hetkellä yli 150 henkilöä). Tutkimus jatkuu ainakin vuoteen 2024 saakka (osa ryhmistä jatkuu vuodelle 2024 ja materiaalin läpikäynti ja analysointi vie oman aikansa).

Terapiatutkimuksessa selvitetään perhekonstellaation vaikuttavuutta ja käyttöä terapiana ja terapiassa sekä systeemisen ymmärryksen tuomia kehitysmahdollisuuksia yleisesti (psyko)terapiaan. Tutkimuksessa haetaan myös ymmärrystä siitä, miten perhekonstellaation vaikuttavuutta voidaan kehittää tunnistamalla niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemaan terapiaprosessiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin.

Tutkimusta motivoi yhteiskunnalliset haasteet, joita mielenterveyden ongelmat tuottavat (Knekt, Lindfors, Laaksonen 2010). Mielenterveyden kustannukset ovat valtavat, niiden määräksi on arvioitu jopa 11 miljardia euroa vuosittain (MTV3 24.10.2019). Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä noin puolet johtuvat mielenterveyden häiriöistä.

Psykoterapian sanotaan olevan kriisissä (HS 6.10  ja 21.10.2022): psykoterapiaan ei päästä riittävän nopeasti eli psykoterapeutteja ei ole riittävästi. Psykoterapia on myös suhteellisen pitkäkestoinen prosessi, kestäen yleensä yhdestä kolmeen vuotta (KELA-tuettu), jonka jälkeenkin voi olla tarvetta jatkaa terapiaa.

 Olisi siis suuri tarve löytää entistä nopeampia ja tehokkaampia mielenterveyden hoitomuotoja, mutta myös lisätä psykoterapeuttien ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat terapian onnistumiseen (Norcross, J. C., & Lambert, M. J. 2018). Perhekonstellaatio voi tuoda tähän sekä menetelmällisesti että ymmärryksellisesti uutta, ja ennen kaikkea nopeutta. Kaikki eivät myöskään hyödy perinteisistä psykoterapiamuodoista (Sailas, Heimola, Stenberg 2019), ja esimerkiksi traumatutkimuksissa on osoitettu, että syviin traumoihin ei päästä puhumalla (van der Kolk 2014; Kuhfuß, Maldei, Hetmanek & Baumann 2021).

Perhekonstellaatio on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka nostaa esille systeemisiä sidoksia, projektioita ja lojaliteetteja. Se siis eroaa perinteisistä puheeseen perustuvista menetelmistä. Perhekonstellaatiosta on niukasti tutkimuksia, vaikka se on levinnyt kaikille mantereille ja on tullut hyvin tunnetuksi useissa maissa. Se on usein luokiteltu pseudotieteelliseksi menetelmäksi, jossa on jopa mystisiä elementtejä (Gyimesi 2022) – mikä ei tietenkään ole ihme, koska aihetta ei ole paljonkaan tutkittu. Silti esimerkiksi Brasiliassa sitä on käytetty oikeusprosesseissa vuodesta 2012 ja vuonna 2018 se tuotiin osaksi valtakunnallista terveydenhuoltojärjestelmää (Public Healthcare System).

Voit osallistua tähän tutkimukseen.  

Seuraavia ryhmiä ja koulutuksia hyödynnetään tutkimuksessa:

- 3 viikonlopun kasvuryhmä tammi-maaliskuu 2023 (lataa tästä tutkimusraportti)
- Perhekonstellaatioterapeuttikoulutusryhmä C, alkaa 26.1.2023
- Maksuton perhekonstellaatiopäivä 28.4.2023 (lue alempaa lisää kohdasta Ajankohtaista)
- Perhekonstellaatioviikonloppu 6.-7.5.2023
- 3 viikonlopun kasvuryhmä syys-lokakuu 2023
- Perhekonstellaatioterapeuttikoulutusryhmä D, alkaa 7.9.2023
- Pyhä läsnäolo, alkaa 15.9.2023  

Meillä on myös oma Facebook-ryhmä, jossa pallottelemme tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. Siellä on mm. tutkimussuunnitelma.

> Tutkimuksen Facebook-ryhmä 

Jani Roman

Instituutin johtaja ja pääkouluttaja, systeemisen konstellaation kouluttaja, tekniikan tohtori (työpsykologia), terapeutti, mindfulnessohjaaja, TRO

Jani on opiskellut konstellaatiota vuodesta 2002 ja käynyt menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin koulutuksessa Itävallassa vuonna 2007. Hän on opiskellut konstellaatiota myös Ruotsissa ja Espanjassa.

Jani on tehnyt psykodraamaa vuodesta 1994 ja käynyt läpi psykodraamaohjaajakoulutuksen vuosina 2000-2007.

Jani on myös pioneeri mindfulnessin ja dialogisuuden saralla Suomessa.

Jani on ohjannut tuhansia konstellaatiota. Hän on myös tutkinut menetelmän käyttöä organisaatioiden kehittämiseen osin Työsuojelurahaston tuella useiden organisaatioiden kanssa.  

Jani on kokeneimpia organisaatiokulttuurin kehittäjiä fuusioissa Suomessa. Hän on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi orgnaisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.  

Hän on myös yhteiskunnallisten konstellaatioiden pioneeri ja ohjannut useita konstellaatioita esimerkiksi terrori-iskuista, tyttöjen asemasta maailmassa, miehen ja naisen välisistä jännitteistä, populismista ja polariteeteista, rokotekriittisyydestä, ilmastonmuutoksesta, maailmanpoliittisista jännitteistä, koronatilanteesta, Venäjän tilanteesta ja Ukrainasta.

Yhteystiedot: puhelin 0500 762 772