Konstellaation minikoulutus

Jani Roman

✨ Opi perhekonstellaation, organisaatiokonstellaation ja yhteiskunnallisen konstellaatioiden perusteet! Tämä minikoulutus antaa sinulle syvällisen ymmärryksen kustakin konstellaation sovellusalueesta. Pääset myös kokemaan konstellaatioita.

Minikoulutuksen palautteiden keskiarvo on 4,9 (asteikko 1-5).

"Tämä on mielenkiintoista viimeisintä tietoa konstellaatiosta tutkimukseen perustuen. Oma kokemus konstellaatiosta tuntui myös hyvin tärkeältä."

"Koulutus oli erittäin kiinnostava ja monipuolinen."

"Tieto ja kokemuksesi on niin selkeästi avattu ja nivottu yhtenäiseksi "kertomukseksi"."


"Oivalluksia paukkui."

"Ihailen kykyäsi arvostaa muita osallistujia ja myös muita tutkijoita ja ammattilaisia. Annat kunniaa sille jolle se aidosti kuuluu. Hyvin voimaannuttavaa kaikille. Kiitos!"


Kenelle?

Oletko kiinnostunut ihmisen alitajunnasta ja sen vaikutuksesta elämänvalintoihin, ihmissuhteisiin, työhön ja minäkuvaan? Oletko kiinnostunut konstellaatiosta – terapiana, organisaatioiden tai yhteiskunnan kehittämisen keinona? Tämä minikoulutus on kenelle tahansa näistä kiinnostuneelle.  

Mitä saat?  

- Saat ytimekkään perusymmärryksen konstellaatiosta ja sen eri käyttömuodoista.  
- Saat myös kokea henkilökohtaisesti konstellaatioita – se on todellisuudessa ainoa keino ymmärtää mistä konstellaatioissa on kyse.
- Opit lisää ihmisen mielen toiminnasta, kuten projektiot, transferenssit, lojaliteetit ja samaistumiset.
- Opit lisää ylisukupolvisista traumoista ja taakkasiirtymistä.
- Lisäät ymmärrystäsi organisaatiokulttuurista ja psykologisesta turvallisuudesta ja miten konstellaatio voi auttaa organisaatioiden kehittämisessä.
- Lisäät ymmärrystäsi yhteiskunnassa vaikuttavista voimista ja miten konstellaation avulla näitä voidaan tutkia ja myös työstää kollektiivisia traumoja.  

Mitä perhekonstellaatio on?

Perhekonstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen terapiamuoto, joka tekee näkyväksi kantamamme alitajuiset perheestämme tulevat toimintamallit ja dynamiikat.

Perhekonstellaatio on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ymmärtää ja työstää perheessä olleita ihmissuhdehaasteita, kuten perhedynamiikkoja ja ylisukupolvisia traumoja sekä kehityksellistä traumaa. Tutkimuksen mukaan se auttaa rakentamaan vakaampaa elämää, merkityksellisempiä ihmissuhteita ja löytämään oman paikkansa elämässä.  

Mitä organisaatiokonstellaatio on?

Organisaatiokonstellaatio auttaa johtajia ja organisaatioiden jäseniä kehittämään suhteitaan muita yhteisön jäseniä kohtaan ja kasvamaan ihmisinä sekä kehittämään koko työyhteisön kulttuuria. Se auttaa tunnistamaan työyhteisössä olevia epätasapainoja, jotka estävät ihmisiä onnistumasta. Se tekee näkyväksi organisaatioissa vaikuttavat näkymättömät dynamiikat ja auttaa löytämään niihin ratkaisuja. Organisaatiokonstellaatio auttaa ymmärtämään monimutkaisia systeemisiä kysymyksiä ja tuo kaikki konstellaatioon osallistuvat saman ymmärryksen äärelle. Konstellaatiota ja siitä tulevaa ymmärrystä voidaan menestyksekkäästi hyödyntää coachauksessa, työnohjauksessa, muutosprosesseissa, tiimien kehityksessä ja johtajien kehittämisessä.

Mitä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset konstellaatiot ovat?

Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset konstellaatiot auttavat ymmärtämään systeemisiä voimia, jotka vaikuttavat yhteisöissä ja erilaisten ryhmittymien väleillä. Sen avulla voidaan tutkia yhteiskunnallisia konflikteja ja jännitteitä, ja synnyttää myötätuntoa eri osapuolten välille. Yhteiskunnalliset konstellaatiot voidaan kokea hyvin voimakkaasti ja ne voivat tuottaa myös syviä henkilökohtaisia oivalluksia – kukaan meistä ei ole erillinen ja irrallinen yhteiskunnasta ja ihmiskunnasta. 

Minikoulutuksen sisältö

Osa 1: Perhekonstellaatio

1. Ihmissuhteiden merkitys: kiintymyssuhde, lapsuuden kehityksellinen trauma, perhedynamiikat, ylisukupolviset traumat, rakkausomatunto, lojaalisuus ja samaistuminen, projektiot ja transferenssit.
2. Hellingerin oivalluksia ihmissuhteista ja itseksi vapautumisesta: suhde äitiin ja isään, sisaruksiin, puolisoon, omiin lapsiin, ystäviin ja elämään.
3. Kokemus konstellaatiosta.  

Katso tarkemmin osan sisällöstä alempaa klikkaamalla "Sisältää" alta kuvaketta.

Osa 2: Organisaatiokonstellaatio

1. Organisaatiokulttuuri ja yhteistyön elementit: Mitä organisaatiokulttuuri on, miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa onnistumiseen, psykologinen turvallisuus (Edmundson, Frei, Brown), systeemiset voimat organisaatioissa, organisaatiokonstellaatio.
2. Liittymä perhekonstellaatioon – Hellingerin oivalluksia menestyksestä.
3. Tapoja tehdä konstellaatiotyöskentelyä coachauksessa, työnohjauksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä.
4. Kokemus organisaatiokonstellaatiosta.  

Katso tarkemmin osan sisällöstä alempaa klikkaamalla "Sisältää" alta kuvaketta.

Osa 3: Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset konstellaatiot

1. Systeemiset dynamiikat yhteisöissä ja yhteiskunnassa: rakkausomatunto, lojaalisuus, samaistuminen, projektiot ja transferenssit, kollektiiviset traumat, politiikka.
2. Yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten konstellaatioiden tekeminen: niiden erot, kuka voi ohjata, yhteys ja erot perhe- ja organisaatiokonstellaatioihin, tapoja tehdä niitä.
3. Kokemus yhteiskunnallisesta konstellaatiosta: (Venäjä, Suomi, Saksa, USA, Ruotsi, Venäjä-myönteiset eri maissa, Republikaanien äärioikeistosiipi, demokraatit, Natomyönteiset, Natokriittiset).  

Katso tarkemmin osan sisällöstä alempaa klikkaamalla "Sisältää" alta kuvaketta.

Kouluttaja  

Minikoulutuksen vetäjä TkT Jani Roman on kokeneimpia perhekonstellaation ohjaajia Suomessa, ja hän toteuttaa parhaillaan tutkimusta menetelmän vaikuttavuudesta terapiana. Hän on opiskellut konstellaatiota mm. menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin opissa. Jani on myös tunnetuimpia ja kokeneimpia yrityskulttuurin asiantuntijoita Suomessa, ja on tutkinut konstellaation sovellettavuutta johtamisen, yrityskulttuurin ja toiminnan kehittämiseen useissa organisaatioissa, joukossa Suomen suurimpia yrityksiä. Jani on tehnyt myös pitkään yhteiskunnallisia konstellaatioita useista ajankohtaisista kysymyksistä, ja on tehnyt tällä alueella uraauurtavaa työtä.  

Koulutuksen hinta  

Yksittäisen osan hinta on 45 euroa, koko paketin hinta 95 euroa. Voit ostaa koko paketin tältä sivulta ja yksittäiset illat alempaa kohdan "Sisältää" alta klikkaamalla kuvaketta.


TkT Jani Roman - konstellaation ja mindfulnessin pioneereja Suomessa

▪️ Yli 20 vuoden kokemus ja tuhansia konstellaatioita.
▪️ Perhekonstellaation pioneeri, tuonut menetelmää Suomeen vuonna 2002.
▪️ Tehnyt uraauurtavaa tutkimusta sekä perhekonstellaatiosta terapiana että organisaatiokonstellaatiosta (yli 150 henkilöä osallistunut tähän mennessä terapiatutkimukseen).
▪️ Opiskellut perhekonstellaatiota menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa.
▪️ Yli 10.000 osallistujaa mindfulnesskursseilla.
▪️ Väitellyt tohtoriksi työpsykologiasta 2005. 

Osta tästä kaikki kolme osaa

Kertamaksu

95

Osta

Maksa kahdessa erässä

2 payments of

47.50

per month

Osta