Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™
Uudistunut koulutus

Koulutuksen esittely

Vuosi 2024 on siirtymävuosi eli viimeinen vuosi, kun koulutus on avoin kaikille. Vuodesta 2025 koulutus on avoin vain terveydenhuollon ammattihenkilöille ja vastaavasti koulutetuille.


Kolmivuotinen terapeuttikoulutus lähiryhmässä, joka koostuu ensimmäisen vuoden kasvuryhmästä (omaa terapiaa), toisen vuoden ohjaajakoulutuksesta ja kolmannen vuoden työnohjatusta harjoittelusta.

Koulutuksen uudistamisessa on hyödynnetty käynnissä olevaa perhekonstellaatiotutkimusta ja kokemuksia toteutetuista koulutusryhmistä. Vuodesta 2024 kaikki uudet ryhmät toteutuvat uuden ohjelman mukaisesti. Koulutuksen uudistus tekee siitä helpommin osallistuttavan ja tehokkaamman.

Perhekonstellaatiossa työskennellään kaikkein tärkeimmän kanssa eli ihmisten välisen rakkauden ja omaksi itsekseen kasvamisen kanssa.

Kenelle?

Kolmivuotinen terapeuttikoulutus sopii psykoterapeuteille, muille terapeuteille tai perhekonstellaatioterapeuteiksi haluaville. Ensimmäinen vuosi on vielä vuonna 2024 avoin kenelle tahansa, joka haluaa työstää ylisukupolvisia traumoja ja taakkoja ja vapautua niistä, kehittää ihmissuhteitaan ja itsetuntemustaan sekä kasvaa ihmisenä perhekonstellaation avulla. Tämän jälkeen koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöille ja soveltuvasti koulutetuille.

Ensimmäinen vuosi on omaa terapiaa, ja siihen voi siis osallistua, vaikka ei jatkaisikaan koulutuksen kakkos- ja kolmosvuosille, joiden aikana opitaan konstellaatioiden ohjaamista ja terapeuttina toimimisesta. Kokonaisuutena kolmivuotinen koulutus on ammatillinen jatkokoulutus. 

Mitä perhekonstellaatio on?

Perhekonstellaatio tekee näkyväksi kantamiasi alitajuisia suhteita ja taakkasiirtymiä. Voit eheyttää ja parantaa haavojasi ja traumojasi, vapautua taakoista, joita ei tarvitse enää kantaa, ja sen kautta saada uusia mahdollisuuksia onnistua ihmissuhteissasi ja työssäsi. Perhekonstellaatio on ainutlaatuinen menetelmä. Sen avulla voimme ymmärtää ihmismielen ja rakkauden toiminnasta tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista. Taakkasiirtymät, lojaalisuudet, projektiot ja erilaiset alitajuiset sidokset tulevat kokemuksellisesti näkyviksi ja kohdatuiksi. Voimme löytää ratkaisuja haasteisiin, joihin emme ole saaneet selvyyttä muista terapioista.

Perhekonstellaatioterapeutti IOAST™

Perhekonstellaatioterapeutti kykenee ohjaamaan terapeuttisia konstellaatioita asiakkailleen ja yhdistämään systeemistä ymmärrystä muuhun terapiatyöhön. Tämä tarkoittaa ylisukupolvisten traumojen, perhedynamiikkojen ja taakkasiirtymien ymmärtämistä.

Kouluttaja

Kasvuryhmän vetäjä TkT Jani Roman on kokeneimpia perhekonstellaation ohjaajia Suomessa ja kokenut terapeutti. Hän on opiskellut menetelmää sen kehittäjän Bert Hellingerin luona. Jani on tutkinut konstellaation käyttöä organisaatioiden kehittämisessä (2009-2021) ja vuodesta 2022 lähtien hän on tutkinut perhekonstellaation vaikuttavuutta terapiana. Tutkimuksessa on ollut useita ryhmiä ja siihen on osallistunut yli 200 ihmistä.


Ensimmäinen vuosi eli kasvuryhmä

Ensimmäinen vuosi koostuu 4 x 3 päivästä eli yhteensä 12 lähipäivästä ja kirjallisuuden lukemisesta.

Mitä saat kasvuryhmästä?

- Opit perhekonstellaation perusteet
- Eheytät äiti- ja isäsuhteitasi sekä suhdetta sukuusi
- Luot parempia edellytyksiä rakkaudellisille ihmissuhteille
- Luot parempia edellytyksiä käyttää kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi
- Selkeytät suhdettasi elämään, ihmisiin, työhön ja menestykseen

Lähitapaamiset á 3 päivää (ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-15)

1. Perhekonstellaation perusteet, äiti- ja isäsuhde
2. Oman elämän keskeiset kysymykset.
3. Parisuhde, rakkaus ja vanhemmuus.
4. Työhön ja menestykseen liittyviä kysymyksiä sekä ensimmäisen vuoden päätös.

Ensimmäisen vuoden tapaamiset vuonna 2024 (klikkaa ryhmän nimeä, niin saat lisätietoja):
- Ryhmä 1E: 17.-19.4, 5.-7.6, 14.-16.8 ja 2.-4.10.

Ensimmäisen vuoden kirjallisuus

Hellinger, Bert (2009) Success in life. Hellinger Publications. / Hellinger, Bert & ten Hövel, Garbiele (1999) Aknowledning What Is. Conversations with Berth Hellinger.
Klaavu, Juha (2023) Lapsuuden kehityksellinen trauma. Viisas elämä.
Roman, Jani (2021) Parantava voima. Enlightened Dialogue.

Hinta

Kasvuryhmän hinta on 2950 euroa (sis. alv). Ilmoittauduttuasi saat vahvistuksen sähköpostiisi ja ennakkolaskun (haastattelumaksu), joka on 150 euroa. Loppumaksun (2800 euroa) voit maksaa yhdessä tai kahdessa erässä, tai sovittaessa useammassa erässä.

Hakeminen ryhmään

Hae ryhmään klikkaamalla tästä.

Peruutusehdot

- koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan
- viimeistään 90 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: koko maksettu summa palautetaan (paitsi haastattelumaksu)
- viimeistään 60 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: 50 % summasta palautetaan (paitsi haastattelumaksu)
- tämän jälkeen maksettuja kurssimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole ylivoimainen este (lääkärintodistuksella vahvistettu tapaturma tai äkillinen sairaus).

Toinen vuosi eli ohjaajakoulutus

Toinen vuosi koostuu 12 lähipäivästä (4 x 3 päivää), kirjallisuuden lukemisesta, harjoitusohjauksista ja lopputyön tekemisestä.

Mitä saat toisesta vuodesta?

- Opit keskeiset psykologiset ilmiöt, mekanismit ja dynamiikat, jotka ilmenevät ihmissuhteissa ja vaikuttavat ihmissuhteisiin ja turvallisuuteen niissä.
- Saat harjoitella konstellaatioiden ohjaamista turvallisessa ympäristössä ja tuen kanssa.
- Ohjausten jälkeiset keskustelut syventävät ymmärrystäsi systeemisistä dynamiikoista ja miten ohjata ammattimaisesti ja terapeuttisesti konstellaatioita.
- Syvennät ymmärrystäsi lopputyön tekemisen kautta (lopputyön voi tehdä valmiiksi kolmannen vuoden aikana).
- Alat harjoitella omien harjoitusasiakkaiden kanssa ryhmässä tapahtuvan harjoittelun lisäksi.
- Rakennat vahvaa pohjaa ymmärtää systeemisiä dynamiikoita, tehdä niitä näkyväksi ja tukea myös yhteisöllistä kehitystä.
- Rakennat omaa identiteettiäsi perhekonstellaatioiden ja ylipäätään konstellaatioiden ohjaajana.

Lähitapaamiset á 3 päivää (ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-15)

1. Perhekonstellaation ohjaaminen ja perhekonstellaatioterapeuttina toimiminen, projektiot, transferenssit, projektiiviset identifikaatiot, samaistumiset ja lojaliteetit ja niiden ilmeneminen ihmissuhteissa sekä kiintymyssuhteen haavat ja kehityksellinen trauma (ohjausharjoittelu ryhmän kanssa).
2. Traumat (kehityksellinen trauma, onnettomuuskokemukset ja seksuaaliset traumat) ja miten konstellaation avulla voidaan työstää niitä sekä miten yhdistää muihin terapiamuotoihin (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa).
3. Konstellaation eri muodot ja kehityssukupolvet sekä ohjaajan rooli niissä (perhekonstellaatio, organisaatiokonstellaatio, yhteisöllinen konstellaatio, yhteiskunnallinen konstellaatio, Hellingerin kehityssukupolvet 1-3, kvanttikonstellaatio) (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa).
4. Erityiskysymyksiä konstellaatioiden ohjaamisesta ja oman ohjaajuuden kehittäminen sekä lopputöiden käsittelyä – toisen vuoden päätös (ohjausharjoittelu harjoitusasiakkaiden ja ryhmän kanssa).

Toisen vuoden tapaamiset 2024:
- Ryhmä 2A: 10.-12.1, 20.-22.3, 29.-31.5 ja 28.-30.8.

Osallistuminen IOASTin Konstellaatiopäiville

Opiskelijan tulee osallistua yhteensä 4 päivää Konstellaatiopäiville, jotka järjestetään vuosittain kesäkuussa.
- Vuonna 2024: 12.-16.6. (Karjaa)
- Vuonna 2025: 11.-15.6. (Karjaa)

Lisäksi toisena vuotena:
- 2 x henkilökohtainen terapiasessio á 2 h (erillinen hinta)
- Ryhmissä harjoitusohjauksia (5 kpl) (voi toteuttaa Konstellaatiopäivillä tai opiskelijoiden muodostamissa ryhmissä)
- Yksilöharjoitusohjauksia (20 kpl) (omia harjoitusasiakkaita)
- Kirjallisuuden lukeminen ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen (tentti)
- Kirjallisuusreferaatin tekeminen (1 kpl)
- Lopputyön aloittaminen (valmistuu 3. vuodelle): aiheen valinta ja jäsennys sekä aineiston hankinnan valmistelu (tutkielma jostakin vastuukouluttajan kanssa sovitusta aiheesta)

Toisen ja kolmannen vuoden kirjallisuuslista

Antikainen, Risto (toimittaja); Ranta, Mauri (toimittaja) (2008) Kohti vastavuoroisuutta - psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannus Oy Duodecim.
Hellinger, Bert (2014) Looking Into the Souls of Children: The Hellinger Pedagogy in Action. Hellinger Publications.
van der Kolk, Bessel (2014) Jäljet kehossa (engl. The Body Keeps the Score). Viisas Elämä.
Levine, Peter A.; Maté, Gabor (2010) In an Unspoken Voice. How the body releases trauma and restores goodness. North Atlantic Books, U.S.
Manne, Joy Ph.D. (Author); Hellinger, Bert (Foreword) (2009) Family Constellations: A Practical Guide to Uncovering the Origins of Family Conflict. North Atlantic Books.
Roman, Jani (2016) Systeeminen konstellaatio. Books on Demand.
Suokas-Cunliffe, Anne ja Van Der Hart, Onno (2006) Dissosiaatiohäiriö - varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. https://www.duodecimlehti.fi/duo95941
Takanen, Kimmo (2011) Tunne lukkosi - vapaudu tunteiden vallasta. WSOY.
Whittington, John (2020) Systemic Coaching and Constellations.

Lista voi täydentyä.

Hinta

Toisen vuoden hinta on 2950 euroa (sis. alv) sisältäen lähipäivät. Konstellaatiopäiviin ilmoittaudutaan erikseen (opiskelijahinta) ja henkilökohtaisista terapioista oma hinta (opiskelijahinta).

Hakeminen ryhmään

Toiselle vuodelle haetaan, kun ensimmäinen vuosi on suoritettu. Myös Konstellaation ohjaaja -koulutuksen suorittaminen voidaan hyväksyä ensimmäisen vuoden korvaavaksi, kun sitä on täydennetty konstellaatioryhmäkokemuksilla vähintään 5 päivää.

Kolmas vuosi eli työnohjattu harjoittelu

Kolmas vuosi koostuu neljästä etätapaamisesta (á 0,5 päivä) ja yhdestä lähitapaamisesta (2 päivää) yhteensä 4 päivää. Kolmannella vuodella opiskelijat aloittavat omien ryhmien vetämiset ja koulutuksen tapaamisissa näistä käydään työnohjauksellisia keskusteluja.

Mitä saat kolmannesta vuodesta?

- Syvennät ymmärrystäsi konstellaatioiden ohjaamisesta.
- Vahvistat identiteettiäsi perhekonstellaatioiden ohjaajana.
- Rakennat ammattilaisuutta konstellaatioiden ohjaamiseen.
- Syvennät ymmärrystäsi lopputyön kautta.
- Integroit oppimaasi elämääsi.

Etä- ja lähitapaamiset:
- Neljä etätapaamista (klo 9-12), joissa käsitellään työnohjauksellisesti opiskelijoiden kysymyksiä konstellaatioiden ja ryhmien ohjaamisesta.
- Yksi kahden päivän lähitapaaminen (1. pvä klo 10-17, 2. pvä 9-15), joissa käsitellään lopputöitä, opiskelijoiden kysymyksiä ja päätetään koulutus.

Lisäksi:
- Opiskelijoiden omien ryhmien toteuttaminen (vähintään 5 päivää, ja vähintään 2 ohjausta videoituina)
- Yksilöharjoitusohjauksia (5 x 3 kerran prosessia)
- Lopputyön tekeminen (20-50 sivua) (lopputyö on julkinen)
- Essee omasta polusta (ei ole julkinen)

Kolmannen vuoden tapaamiset 2025
- 28.1, 18.3, 29.4, 19.8 (ti klo 9-12)
- 10.-11.11. (1. pvä klo 10-17, 2. pvä 9-15)

Hinta

Kolmannen vuoden hinta on 1150 euroa (sis. alv).

Hakeminen ryhmään

Kolmannelle vuodelle haetaan, kun toinen vuosi on suoritettu.