Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT) 30 op

Koulutus alkaa 10.10.2024.

Läsnäolon ja systeemisyyden lyhytterapeuttikoulutus (LSLT)
30 op

Syvällinen lyhytterapeuttikoulutus avaa sinulle uuden uran ihmisläheisenä terapeuttina!

Integratiivinen lyhytterapeuttikoulutus antaa sinulle valmiudet merkitykselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Voit hyödyntää oppimiasi taitoja myös työelämän kehittämistarpeisiin.

Lyhytterapia on tarkoitettu helpon kynnyksen terapiaksi. Se on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan ensisijaiseksi ja helposti lähestyttäväksi hoitomuodoksi.

Kenelle?

Voit suorittaa koulutuksen oman työn ohessa. Se sopii sote- ja kasvatusalan ammattilaisille, mutta on avoin muillekin terapeuttiurasta kiinnostuneille.

Mitä?

Koulutus on integratiivinen ja painottaa läsnäolon, HOT:n, tunnekeskeisen ja systeemisyyden viitekehyksiä ja menetelmiä ratkaisukeskeisyyden lisäksi. Tämä tekee koulutuksesta ainutlaatuisen ja antaa sinulle tärkeää kokemusta tunteiden kanssa työskentelemisestä.

Koulutus nojaa viimeisimpään tutkimustietoon ja ihmistä lähestytään kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon myös liikunnan, taideilmaisun ja ravinnon merkitykset ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveyden ongelmien hoidossa.

Koulutus on ammatillinen jatkokoulutus, mutta myös kasvuprosessi, jossa osallistujat omakohtaisesti työstävät omia kysymyksiään, lisäävät tiedollista osaamistaan ihmisen psyykestä, kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä sekä harjoittelevat terapeuttista työskentelyä harjoitusasiakkaiden kanssa työnohjauksessa. Osallistujia kannustetaan kehittämään omaa hyvinvointiaan myös liikunnan ja ravintotottumusten kehittämisen myötä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa yleisimmät mielenterveyden haasteet ja häiriöt ja miten soveltaa lyhytterapeuttisia menetelmiä niiden hoitamiseen ja kuntouttamiseen
• osaa lyhytterapeuttisen terapiaprosessin vaiheet ja kykenee soveltamaan sitä asiakkaan tilanteen vaatimalla tavalla
• kykenee käyttämään ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia lyhytterapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa  
• kykenee hyödyntämään HOT-terapian menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään tunnekeskeisen yksilöterapian menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään läsnäolon ja mindfulnessin menetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee hyödyntämään nykyhetken suhteiden työstämiseen soveltuvia konstellaatiomenetelmiä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• kykenee tukemaan asiakasta aikaansaamaan positiivinen ja terveellinen elämänmuutos
• osaa arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta sekä tunnistaa, milloin asiakas tulisi ohjata psykoterapeuttiseen terapiaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta ja se on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu seuraavista osista:

• 22 päivää, joista 18 on koulutuspäiviä sekä etänä että lähiopetuksessa ja 4 verkkokurssipäiviä.  
• Pienryhmätyönohjausta 3 x 2 tuntia (lisäksi työnohjauksia opetuspäivien aikana).
• Vertaisryhmätapaamisia 14 x 2 tuntia.  
• Harjoitusasiakastyötä on 100 tuntia.
• Kirjallisuuden lukemista, välityöskentelyjä ja tehtäviä sekä lopputyöt.

Koulutusohjelma:

1. Lyhytterapeuttinen tavoitteellinen työskentely; Mielenterveyden haasteet ja niiden hoitaminen; Tutkimukseen perustuva terapia; Liikunta ja ravinto; Mindfulness (alkaa MBCT-verkkokurssi) Toteutus: 2 päivää (etä) 10.-11.10.2024
2. Lyhytterapeuttisen työskentelyn vaiheet ja menetelmät: tilannekartoitus, muutosvalmius ja sen vahvistaminen (alkaa HOT-verkkokurssi). Toteutus: 1 päivää (etä) 8.11.2024
3. Ratkaisukeskeisyys somaattisella ymmärryksellä ja mindfulness. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Mindfulness ja läsnäolon taidon opettaminen asiakkaille terapeuttisena menetelmänä. Toteutus: verkkokurssi ja 2 päivää (lähi) 12.-13.12.2024
4. Työskentelyä ja hoitomenetelmiä kognitiivisen käyttäytymistieteen ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) puitteissa. Toteutus: verkkokurssi ja 2 päivää (etä) 23.-24.1.2025
5. Tunnekeskeisen työskentelyn terapeuttiset menetelmät. Toteutus: 2 päivää (lähi) 27.-28.2.2025
6. Perhekonstellaatio ja systeeminen työskentely. Toteutus: 2 päivää (lähi) 3.-4.4.2025
7. Nykyhetken suhteiden konstellaatiot. Toteutus: 2 päivää (etä) 8.-9.5.2025
8. Terapeuttisen kohtaamisen ja työskentelyn harjoittelu. Toteutus: 2 päivää (lähi) 5.-6.6.2025
9. Terapeuttisen kohtaamisen ja työskentelyn harjoittelu. Toteutus: 2 päivää (etä) 4.-5.9.2025
10. Ammatillinen kehittyminen ja eettisyys sekä koulutuksen päättäminen. Toteutus: 1 päivä (etä) 9.1.2026

Koulutuspaikka on pääkaupunkiseudulla. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Etätapahtumat toteutetaan Zoomissa.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3950 euroa + alv. Varausmaksu on 300 euroa (241,94 € + alv). Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen). Koulutuksen hinta sisältää opetuksen, opetuksessa esitettävän materiaalin (ei kirjallisuus) ja verkkokurssit sekä koulutukseen kuuluvan työnohjauksen.

Hakeminen koulutukseen

Hae koulutukseen tältä sivulta.  

Peruutusehdot

- koulutuksen aloittanut sitoutuu maksamaan koko summan
- viimeistään 90 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: koko hinta palautetaan (paitsi varausmaksu)
- viimeistään 60 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: 50 % hinnasta palautetaan (paitsi varausmaksu)
- tämän jälkeen maksettuja kurssimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole ylivoimainen este (lääkärintodistuksella vahvistettu tapaturma tai äkillinen sairaus).

KOULUTTAJAT

Vastuukouluttaja on TkT Jani Roman. Hän on perhekonstellaation ja mindfulnessin pioneereja Suomessa. Hän on käynyt seitsenvuotisen psykodraamaohjaajakoulutuksen, ja opiskellut perhekonstellaatiota sen kehittäjän Bert Hellingerin luona Itävallassa sekä useita vuosia saksalaisen psykoterapeutin Svagito Liebermeisterin opissa. Hän on opettanut konstellaatiomenetelmän käyttöä vuodesta 2016. Jani vastaa mindfulnessin ja perhekonstellaation koulutusosuuksista. 

Janna Meunier on psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Hänen viitekehyksinään ovat erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä myötätuntokeskeinen terapia. Janna vastaa kognitiivisen käyttäytymisterapian ja HOT:n koulutusosuuksista.

Maarit Vänskä on teologian maisteri (uskontopsykologia), psykoanalyyttinen aikuisten erityistason yksilöpsykoterapeutti (ET, Valvira, Kela), perheterapeutti ja pätevöitynyt tunnekeskeinen yksilö- (EFIT) ja pariterapeutti (EFCT, ICEEFT). Hän on myös työnohjaaja (STOry) ja tunnekeskeinen työnohjaaja (koulutuksessa). Maarit työskentelee yksityisvastaanotollansa Etu-Töölössä yksilöiden, parien ja työnohjattavien kanssa. Maarit vastaa tunnekeskeisen terapiatyöskentelyn koulutusosuuksista.

FT Mariel Mansoniemi on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti psykoterapeuttisin valmiuksin, Somatic Experiening -terapeutti ja perhekonstellaatioterapeutti. Hän on myös kouluttautunut seksuaalineuvojaksi. Mariel vastaa ratkaisukeskeisten menetelmien koulutusosuudesta ja harjoitusohjausten valvonnasta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen

Free

Ilmoittaudu tästä